CHEN MINGXIAN, FST, SEAC
CHEN SI CHENG, FED, CKPC
CHEN ZHIQING, FAH, LCWC
CHEONG HIO I, FSS, SPC
GAN YUNXIN, FSS, CKYC
HUANG CHUYUE, FST, CYTC
HUANG HAONAN, FBA, MLC
HUANG MINXING, FSS, CKPC
LI YIMO, FAH, MCMC (C2025-3 Class Representative)
LIN, SHARON, FHS, CKPC
LIU XINRUI, FSS, SEAC
LIU YAXIN, FBA, CYTC
LIU ZHIHENG, FST, LCWC
MIO WENG KEI, FAH, CKPC
NIE YAQI, FBA, SEAC
QIN HUI SHAN, FBA, MCMC
SENG LISA, FLL, MCMC
SHI YANGHUAYUE, FSS, CKPC
SUO ZIHAN, FBA, MLC
TAN RUIXUAN, FLL, MCMC
WANG LIN JIAN, FBA, CKPC
XIONG YUNJIE, FED, MCMC
XU RONGJIA, FSS, MCMC (C2025-3 Class Representative)
ZHANG XIAO YU, FED, CKLC